Zárójel online hírportál
A legjobb hírek egyhelyen...

100 (legalább) évre titkosítva!

Hírcsattttttttt rovatunk mai darabja egy parlamenti előterjesztés görbe tükörben látható változata. Manapság nem könnyű olyat kitalálni, amire a valóság rövid időn belül rá ne cáfolna, ennek tudatában érdemes az alábbiakat olvasni.

100 (legalább) évre titkosítva!

Schenk Ignác országgyűlési képviselő (KDNP) az alábbi törvényavaslatot terjesztette be önálló indítvány formájában a törvényelőkészítési bizottsághoz:

2017. évi …….. számú törvény

a titkos dokumentumokkal kapcsolatos eljárás egyszerűsítéséről

1.

Az eljárás egyszerűsítése, a védett érdekek fokozott érvényesítése, és az Alaptörvény 107. § (5) bekezdése értelmében minden állampolgárt megillető tájékozódási jog maradéktalan megvalósulása érdekében az országgyűlés jelen törvényben megalkotja a nemzetgazdasági, honvédelmi és a miniszterelnök által kijelölt egyéb, titkosnak minősített adatok és dokumentumok kezelésének egységes szabályait.

2.

Amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, titkosnak minősül valamennyi állami és kormányzati szerv, hivatal, intézmény, létesítmény és szervezet, valamint az ezek által létrehozott és/vagy alárendeltségében működő szervek, hivatalok, intézmények, létesítmények és szervezetek tevékenységével összefüggésben keletkezett, írásban vagy bármely elektronikus adattárolóban rögzített minden adat és dokumentum (a következőkben röviden: adat), ideértve az előkészítéssel és végrehajtással kapcsolatban keletkezett átmeneti adatokat.

A titkosítás időtartama az első rögzítéstől számított 100 év.

3.

A titkosítás feloldása, illetve időtartamának megváltoztatása a miniszterelnök hatáskörébe tartozik.

4.

A törvény kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. április 1-re visszamenő hatállyal alkalmazhatja a miniszterelnök. A titkosítással kapcsolatos korábbi törvények és alacsonyabb rendű jogszabályok jelen törvény hatályba lépésével érvényüket vesztik.

 

****************

 

A kormányzati retorika által előkészített törvényjavaslat beterjesztése sem szakmai, sem politikus körökben nem okozott meglepetést, arra azonban a megkérdezettek közül senki nem tudott válaszolni, hogy kicsoda az ismeretlenség homályából előlépett beterjesztő KDNP képviselő.

Első kísérletünkre mi is csak negatív információkhoz jutottunk, ezek szerint Schenk Ignácot 2014-es megválasztása óta egyszer sem látták a Parlamentben, nincs funkciója a KDNP frakcióban és nem tagja egyik bizottságnak sem. Költségtérítést nem számol el, nincs budapesti bejelentett lakcíme, és fizetését a Kajmán szigeten nyitott számlájára utalják.

Vagyonbevallásán sem vagyont, sem adósságot nem tüntetett fel.

Tovább nyomoztunk, és nem is eredménytelenül, de nevezett személyiségi jogaira tekintettel ebből csak annyit árulhatunk el hogy a „Schenk” vezetéknevet belügyminiszteri engedéllyel használja, és származására nézve N.N. ismert kormányzati tényező házasságon kívül született gyermeke.

Kapcsolódó csak picit fantazmagóriáink:

Soros és Horthy, a kacsa-király

Soros György nem nyugszik – a Hírcsatttttt leleplezte

Néhány rövidhír a még fel nem épített hegyeket összekötő üveghídról és más csacska hidakról

Szólj hozzá