Zárójel online hírportál
A legjobb hírek egyhelyen...

„És én a szabadságot szeretem mindenek felett”

Piotr Szczęsny lengyel vegyész 2017 október 29-én hunyt el, miután 10 napig eszméletlenül feküdt a kórházban. Szczesny október 19-én gyújtotta fel magát a Tudomány és Kultúra Palotája előtt Lengyelországban, így tiltakozva a lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságoság (PiS) politikája ellen.  A magára csak „szürke emberként” utaló Szczęsny drámai cselekedetét a „Freedom – I’m not able to give it away” című dalra követte el. Kiáltványában, melyet pár perccel a cselekmény előtt osztogatott az utcán, tizenöt pontban és pár mondatnyi kommentárban fejtette ki tiltakozásának okait.

„És én a szabadságot szeretem mindenek felett”

A Jan Palach 48 évvel ezelőtti, a „Prágai Tavasz” eltiprása ellen tiltakozó öngyilkosságát idéző cselekedet drámai jele annak, hogy Lengyelország milyen tempóban halad az illiberális állam kiépítése felé. Szczęsny kiáltványa azonban nem csupán a lengyelekhez, és nem csupán Lengyelországról szól. Egy pontot, a szmolenszki katasztrófát leszámítva akár Magyarországon is íródhatott volna. Éppen ezért tanulságos elolvasnunk a szöveget, annál is inkább, mert Szczęsny öngyilkossága, amely a nemzetközi sajtóban is széles körben megjelent, a magyar médiában teljesen visszhangtalan maradt. A magyar nyilvánosság egyáltalán nem értesülhetett arról, ami Varsóban történt, alig több, mint három héttel ezelőtt.

Szczęsny  kiáltványát abban a reményben teszem közzé, hogy öngyilkossága és felhívása Magyarországon is hatással lehet, a kiáltvány utolsó mondatainak szellemében: „remélem, hogy a halálom sok embert tudatára ébreszt – hogy a társadalom felébred végre, és nem vártok tovább arra, hogy a politikusok majd cselekszenek értetek, mert nem fognak! Ébredjetek fel! Még nincs késő!”

„Én a szabadságot szeretem mindenek felett”

 1. Tiltakozom az ellen, hogy a kormány korlátozza a civilek szabadságát.

 2. Tiltakozom azok ellen, akik kormányon megszegik a demokrácia szabályait és különösen az ellen, ahogyan lerombolják (gyakorlatban) az Alkotmánybíróságot és szétverik a független bíróságok rendszerét.

 3. Tiltakozom a kormány ellen, amelyik megszegi a törvényeket, különösen a Lengyel Köztársaság Alkotmányát. Tiltakozom a felelősök ellen (így az elnök ellen), akik bármit megtesznek a jelenlegi Alkotmány megváltoztatásáért – anélkül, hogy azt betartanák.

 4. Tiltakozom az olyan kormányzás ellen, amelyik egyenlő azzal, hogy a legmagasabb pozíciókban lévők csak olyan parancsokat hajtanak végre, amelyeket egy a PiS-hez tartozó beazonosíthatatlan Központtól kapnak. Ezek az emberek semmiféle következményét nem látják a cselekedeteiknek. Tiltakozom a Szejmben zajló munkamenet ellen, amely nem több, mint a javaslatok vita és konzultáció nélkül történő siettetett keresztülverése, gyakran az éjszaka közepén, ami azt is jelenti, hogy szinte azonnal neki kell látni az újraírásuknak.

 5. Tiltakozom az ellen, hogy Lengyelország a nemzetközi színtéren a marginalizálódjon és egy viccé váljon.

 6. Tiltakozom azok ellen, akik megkárosítják a természetet, főleg azok ellen, akiknek éppen hogy védelmezniük kellene azt (ilyen a bialowiezai erdő kivágása és egyéb érétkes természetvédelmi érték rombolása, a vadászlobbival történő kivételezés, vagy a szénenergia támogatása)

 7. Tiltakozom a társadalom megosztása és a megosztottság megerősítése és elmélyítése ellen. Különösen tiltakozom a „szmolenszki légikatasztrófa vallássá alakítása” és az általa gerjesztett megosztottság ellen. Tiltakozom az ellen a gyűlöletkeltés ellen, amely a Varsóban minden hónapban megtarott szmolenszki megemlékezéseken zajlik. Tiltakozom a gyűlöletbeszéd és idegengyűlölet ellen, melyeket a kormány társadalmi konfliktusok szítására alkalmaz.

 8. Tiltakozom az ellen, hogy a kormány a saját embereit ülteti minden pozícióba, akik a legtöbb esetben alkalmatlanok annak a feladatnak az elvégzésére, amire kiválasztották ő

 9. Tiltakozom az olyan tekintélyekkel szembeni becsmérlés, sárdobolás és rombolás ellen, mint Lech Walesa vagy az Alkotmánybíróság korábbi elnökei.

 10. Tiltakozom a hatalom központosítása és az olyan törvénymódosítások ellen, amelyek a területi önkormányzatokat és a nem kormányzati szervezeteket érintik csak azért, hogy azok megfeleljenek a kormánypártban ülők számá

 11. Tiltakozom a bevándorlókkal szembeni ellenséges hozzáállás, a kisebbségek, nők, homoszexuálisok (és a többi LGBT csoport tagjának), a muszlimok és más vallásúak diszkriminációja ellen.

 12. Tiltakozom a közszolgálati televízió és közszolgálati rádiók nagyrészének a hatalomnak történő alávetettsége, propagandagépezetté változtatása ellen. És főként a Trójka (3) rádió szétrombolása ellen, melyet már fiatal koromban is hallgattam.

 13. Tiltakozom az ellen, hogy a Különleges Szolgálatokat, a Rendőrséget és a Főügyészséget a kormányon lévők saját (személyes és politikai) céljaik elérése érdekében használják.

 14. Tiltakozom az oktatási rendszer átgondolatlan, kidolgozatlan, konzultációk nélküli átalakítása ellen.

 15. Tiltakozom az egészségügyi rendszer halmozódó szükségleteinek figyelmen kívül hagyása ellen.

A mostani hatóságok

A mostani hatóságokkal szemben jóval több pontban is tiltakoztak már, de én szerettem volna a legfontosabbakat, az állam és társadalom egészének létezését és működését tekintve legártalmasabbakat kiemelni. A hatóságok felé semmiféle felhívást nem intézek, mert nem hiszek abban, hogy bármit is elérhetnék vele. Számtalan nálam bölcsebb és ismertebb ember, illetve több lengyel és európai intézmény is intézett már felhívásokat a jelenlegi kormány felé, ezek azonban minden alkalommal reakció nélkül maradtak, a felszólalók pedig csak sárdobálást kaptak cserébe.

Valószínűleg engem is sárral fognak dobálni azért, amit tettem, de legalább jótársaságban leszek. Másrészt viszont szeretném, hogy a PiS elnöke és az egész PiS nómenklatúra tudomásul vegye, hogy a halálomból következő felelősség közvetlen őket terheli és a vérem az ő kezükhöz tapad.

Felhívásomat azokhoz a lengyel polgárokhoz intézem, akik döntenek az országot kormányzókról: szálljanak szembe a jelenlegi hatóságok működésével és mindazzal, amivel szemben én is tiltakozom. Ne csapjon be senkit, hogy időről időre a hatóságok lecsillapodnak és minden normálisnak tűnik (mint például mostanában). Néhány nap vagy hét elteltével tovább folytatják támadásaikat és újra megszegik a törvényeket. Sosem fognak hátrálni és soha nem fogják visszaadni azt, amit már egyszer elvettek. Van egy régi mondás, ami nagyon is aktuálissá vált mostanában: „Ha nem mi, akkor ki? Ki, ha nem mi, a polgárok tudjuk megtisztítani a hazánkat?”

Emlékezzetek, ugyanakkor, hogy a PiS választói között ott vannak az anyáink, testvéreink, szomszédaink, barátaink és kollégáink is. A háborút nem velük kell megvívni (ezt a PiS szeretné), és nem őket kell megtéríteni (mert az naiv lenne), hanem rá kell vezetni őket arra, hogy nézeteiket a törvényeket és a demokratikus elveket betartva valósítsák meg. Talán a párt vezetésének leváltása is elég volna.

„Ha nem most – mikor?”

Minden perc késedelem csak tovább súlyosbítja az országban uralkodó állapotokat, így rendkívül nehéz lesz mindent helyrehozni. Először is a PiS támogatóit szólítom meg: ébredjetek fel – még ha tetszenek is a PiS elvei, fontos látni, hogy azok kivitelezése nem mindig elfogadható. Eszméiteket a törvényes demokratikus kereteken belül valósítsátok meg, ne pedig úgy, ahogyan ma teszitek.

Azokat pedig, akik nem támogatják a PiS-t – mert a politika számukra közömbös, vagy mert más a preferenciájuk – cselekvésre hívom. Nem elég várni, hogy mit hoz az idő, nem elég baráti körben kifejteni az elégedetlenségeteket – cselekedni kell, és a cselekvésre számos lehetőségetek van!

Én, egy átlag szürke ember, akárcsak ti, szólítok mindenkit: ne várjatok tovább! Muszáj leváltanunk ezt a hatalmat, mielőtt mindent végleg lerombol a hazánkban, mielőtt teljesen megfoszt minket a szabadságunktól. És én a szabadságot szeretem mindenek felett. Ezért döntöttem az önfelgyújtás cselekedete mellett, és remélem, hogy a halálom sok embert tudatára ébreszt – hogy a társadalom felébred végre, és nem vártok tovább arra, hogy a politikusok majd cselekszenek értetek, mert nem fognak! Ébredjetek fel! Még nincs késő!

...

Szólj hozzá