Zárójel online hírportál
A legjobb hírek egyhelyen...

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

 

 • 1. Szolgáltató és jelen webhely azonosítása
  • 1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet

   September Média Advertising

   Nyilvántartási szám: 6392779350 – Companies House
   Adószám: 6392779350
   Székhely: Egyesült Királyság, S61UN South Yorkshire, 107 Winn Grove
   Telephely: Egyesült Királyság, S61UN South Yorkshire, 107 Winn Grove
   Üzleti tevékenység helye: Egyesült Királyság, S61UN South Yorkshire, 107 Winn Grove
   E-mail: info@zarojel.hu

   (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

  • 1.2. Jelen webhely:

   https://zarojel.hu

   internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.

 • 2. A magyar jog kikötése, általános rendelkezések
  • 2.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Szolgáltató magyar nyelvű felületen elérhetővé tett szolgáltatása Magyarországra irányul. Ennek értelmében a magyar nyelven megjelenített szolgáltatás nyújtására, valamint a magyar állampolgár felhasználókra, továbbá a szolgáltatást Magyarországon, a magyar nyelvű internetes felületen igénybe vevő felhasználókra – a szolgáltatás igénybevétele során és az adatkezelésre vonatkozóan is – e feltételek keretein belül a magyar jog irányadó és alkalmazandó, különös tekintettel a
   – Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),
   – a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvényre,
   – a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényre,
   – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre,
   – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre,
   – a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényre,
   – valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre.
  • 2.2. A felhasználási feltételek valamint a Szolgáltatóval folytatott kommunikáció nyelve magyar.
  • 2.3. A felhasználási feltételeket Felhasználó jelen dokumentum címe alatt található link használatával menthető formátumban letöltheti, valamint az aktuális állapotában mindig elérhető a webhelyen.
  • 2.4. Jelen felhasználási feltételekben említett időpontok, időintervallum megjelölések a  szerint értendők.
 • 3. Felhasználási feltételek hatálya
  • 3.1. Jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: feltételek) a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, illetve a webhelyen elérhetővé tett információkra vonatkoznak. A webhely használatának elkezdésével az ott elérhető aktuális felhasználási feltételeket Felhasználó minden alkalommal elfogadja. A feltételek alanya a Szolgáltató, másrészről minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe továbbá közvetlen kereskedelmi képviselete, külföldi természetes személy, illetve külföldi székhellyel rendelkező, a rá irányadó jog szerint jogi személynek minősülő szervezet – a továbbiakban Felhasználó –, aki a webhely használatának megkezdésével a feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  • 3.2. A felhasználási feltételek a Szolgáltató által jelen feltételek szerint üzemeltetett webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól. A felhasználási feltételek részét képezi a webhelyen elérhető Adatkezelési tájékoztatóTájékoztató “sütik” alkalmazásáról és Jogi nyilatkozat.
 • 4. Szolgáltató
  • 4.1. A Szolgáltató további adatai:

    

   September Média Advertising

   Nyilvántartási szám: 6392779350 – Companies House
   Adószám: 6392779350
   Székhely: Egyesült Királyság, S61UN South Yorkshire, 107 Winn Grove
   Telephely: Egyesült Királyság, S61UN South Yorkshire, 107 Winn Grove
   Üzleti tevékenység helye: Egyesült Királyság, S61UN South Yorkshire, 107 Winn Grove
   E-mail: info@zarojel.hu

   Engedélyek/nyilvántartások és engedélyező/nyilvántartó hatóságok:
   Bejegyzés alatt. – Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság – szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként

 • 5. Ügyfélszolgálat
  • 5.1. Szolgáltató az alábbi elérhetőségeken működteti ügyfélszolgálatát, a lentebb írt időintervallumokban:

   Telefonon:
   Telefonszám: +447534812305 – a hívás nem emelt díjas, a külföldi szám hívásának díjairól tájékozódjon telefonszolgáltatójánál!
   Elérhető munkanapokon 10.00 órától 17.00 óráig, hétvégén 10.00 órától 12.00 óráig.
   Az ügyfélszolgálat szünetel: ünnepnapokon.

   E-mail-ben:
   E-mail cím: info@zarojel.hu
   Az ilyen úton érkező e-mail-ekre Szolgáltató az érkezéstől számított 48 órán belül válaszol.

 • 6. Felhasználó
  • 6.1. Jelen felhasználási feltételek szerinti Felhasználó az a személy, aki böngészi a webhelyet, illetve aki e felhasználási feltételek valamint az adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint adatai megadásával kommunikációt kezdeményez a Szolgáltatóval.
 • 7. Szolgáltató szolgáltatása, felhasználási feltételek, Szolgáltató kötelezettségei
  • 7.1. Szolgáltató szolgáltatása:

   Szolgáltató elsődleges célja szöveges és képi tartalmaknak a nyilvánossághoz való eljuttatása tájékoztatás vagy szórakoztatás céljából, az e tevékenységekre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával.

   Szolgáltatása továbbá a webhely és az azon található kommunikációs lehetőségek üzemeltetése, valamint az ott aktuálisan igénybe vehető egyéb szolgáltatások biztosítása.

  • 7.2. Felhasználási feltételek: jelen felhasználási feltételek és a webhelyen található tájékoztatókban, nyilatkozatokban, szabályzatokban írt szabályok.
  • 7.3. Szolgáltató kötelezettsége:

   A webhely üzemeltetése, a webhelyen körülírt szolgáltatás biztosítása, a lentebb írt feltételeket és eseti kivételeket is figyelembe véve. (Szolgáltató jelen szerződési feltételekben lentebb, a “Felelősség kizárása”, a “Kizárás a felhasználók közül” és a “Webhely üzemeltetésének befejezése” című fejezetbeken írt jogai.)

   Szolgáltató elsődleges célja szöveges és képi tartalmaknak a nyilvánossághoz való eljuttatása tájékoztatás vagy szórakoztatás céljából, az e tevékenységekre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával.

   Szolgáltató szerkesztői felelősséggel rendelkezik a webhelyen nyújtott szolgáltatás tartalmának megválasztásáért, és meghatározza annak összeállítását. A szerkesztői felelősség a webhelyen elérhető tartalmak kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti, és nem eredményez szükségszerűen jogi felelősséget a webhelyen elérhető tartalmak tekintetében.

   Szolgáltató nem felelős a webhelyen elérhető, partnerei által alkotott tartalmakban közölt adatok, információk pontosságáért. A közölt tartalmakat minden esetben mint szubjektív újságírói munkát, és nem mint szakértői véleményt kell tekinteni. A webhely ilyen – Szolgáltatótól elkülönülő személyek által alkotott – egyes konkrét tartalmaival összefüggésben keletkező esetleges károkért, sérelmekért vagy kellemetlenségekért Szolgáltató nem felelős.

  • 7.4. Szolgáltató kötelezettsége továbbá a Felhasználók adatainak teljes körű védelme, az adatok jogszerű kezelése, valamint a Felhasználók ezzel kapcsolatos kérelmeinek, tiltakozásainak teljesítése. (Lásd jelen szerződési feltételek lentebb olvasható “Adatkezelés, adatvédelem” című fejezetét.)
 • 8. Felhasználó kötelezettségei
  • 8.1. Felhasználó kötelezettsége a jelen felhasználási feltételek és az abban hivatkozott további dokumentumok elolvasása, az ezekben írt rá vonatkozó rendelkezések betartása.
  • 8.2. A webhely használata ingyenes, Felhasználó a webhely használatáért ellenszolgáltatással nem tartozik.
 • 9. A böngészéssel létrejövő jogviszony
  • 9.1. A webhelyet böngésző Felhasználó a webhely használatának elkezdésével minden alkalommal elfogadja a felhasználási feltételeket és a webhelyen található tájékoztatókban, nyilatkozatokban és szabályzatokban írt szabályokat, különösen sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató tartalmát. Az itt felsorolt szabályzatok, nyilatkozatok, tájékoztatók és jelen feltételek tartalmát Felhasználó bármikor megismerheti a webhelyen feltüntetett dokumentumok megnyitásával, azok Felhasználó általi elfogadását a böngészés elkezdésével Szolgáltató feltételezi.
  • 9.2. A webhely bögnészése és funkcióinak használata Felhasználó számára ellenszolgáltatás nélkül igénybevehető.
  • 9.3. Szolgáltató a webhely elérhetőségét bármikor – indokolás nélkül – megakadályozhatja az egyes, jelen felhasználási feltételeket sértő Felhasználók számára, vagy megszüntetheti annak elérhetőségét az összes Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével.
  • 9.4. Szolgáltató a webhelyen kizárólag böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely működésére, felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. A webhelyet böngésző Felhasználók a webhely használatának elkezdésével minden alkalommal elfogadják a felhasználási feltételeket és a webhelyen található tájékoztatókban, nyilatkozatokban és szabályzatokban írt rendelkezéseket, melyeket bármikor elolvashatnak a webhely oldalainak aljáról elérhető hivatkozott dokumentumokban.
  • 9.5. A webhelyen megjelenített tartalmak vagy azok részleteinek felhasználása, továbbítása, újabb nyilvánossá tétele Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével és a forrás megjelölésével történhet. A Szolgáltató partnere által létrehozott tartalom tekintetében a szerző előzetes írásbeli engedélye és szerzői minőségének feltüntetésére vonatkozó utasításának betartása is szükséges.

   A webhelyen megjelenített szerzői tartalmakat Szolgáltató előzetes, konkrét engedélye nélkül csak teljes egészében, változatlan formában és úgy lehet átvenni, hogy az átvevő a webhelyre történő egyértelmű hivatkozást, a forrás és a szerző megjelölésével együtt mindenkor feltünteti.

   A https://zarojel.hu bejegyzett domain nevet a hivatkozás kivételével kizárólag Szolgáltató előzetes írásos engedélyével lehet felhasználni.

   Szolgáltató határozott és egyértelmű engedélye nélkül tilos olyan munkák és anyagok létrehozása – nem kizárólagos jelleggel ideértve a betűtípusokat, ikonokat, link gombokat, háttérképeket, asztali témákat, online képeslapokat, montázsokat, összevágott és hasonló videókat, üdvözlőlapokat és engedély nélküli árukat – amelyek a webhelyen elérhető tartalmakból származnak vagy azok alapján készültek.

 • 10. Fórumszabályzat és moderálási alapelvek
  • 10.1. Általános rendelkezések, adatvédelem

   Felhasználó hozzászólásai, bejegyzései közzétételüket követően a többi felhasználó által láthatók oly módon, hogy általuk az adott hozzászólást, bejegyzést közzétevő felhasználó vagy annak nickneve (Felhasználó hozzászólásának közzétételéhez megadott álneve) is beazonosítható, az általa hozzászólásában, bejegyzésében közétett adatok megismerhetőek, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat. Ez azonban a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos következményekért Szolgáltató nem vonható felelősségre.

   Felhasználó a hozzászólásait nem teheti közzé más személy vagy jogi személy nevében, valamint ezek nem lehetnek törvénybe ütköző, diszkriminatív, rasszista, gyűlöletkeltő, káros, obszcén tartalmúak, nem sérthetik más személy magánéletét, nem lehetnek sértőek, vagy veszélyeztető hatásúak az azokat esetlegesen elolvasó kiskorúakra nézve. Nem tartalmazhatnak továbbá törvény vagy szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas lehet a Szolgáltató vagy harmadik személy jogainak és érdekeinek a bármilyen formában történő megsértésére.

   Felhasználó nem jogosult hozzászólásaival ingatlanok, ingóságok vagy szolgáltatások adásvételére vagy reklám elhelyezésére irányuló tevékenységet folytatni, vagy ilyen tevékenységet elősegíteni.

   Felhasználó a bejegyzései, hozzászólásai tartalmazhatnak a szövegen kívül egyéb tartalmakat (kép, video, hanganyag, stb.) is, valamint az általa megosztott egyéb tartalmak is tartalmazhatnak ilyet. Kép, mozgókép esetén az nem lehet más személy képmása, illetve tartalom fajtától függetlenül a tartalom nem lehet bármi módon törvénybe ütköző, diszkriminatív, rasszista, gyűlöletkeltő, káros, obszcén, nem sértheti más személy magánéletét, nem sérthet, vagy veszélyeztethet kiskorúakat. Nem tartalmazhat továbbá törvény vagy szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas lehet a Szolgáltató vagy harmadik személy jogainak és érdekeinek a bármilyen formában történő megsértésére.

   Felhasználó a magáról adatokat, információkat tartalmazó tartalmak tekintetében jelen feltételek és az adatkezelési tájékoztató elfogadásával hozzájárul azok oly módon történő közzétételéhez, hogy azok a honlapot használó többi felhasználó számára – tehát nyilvánosan – hozzáférhetőek, láthatók lesznek, és az észlelők által az adott fényképet feltöltő felhasználó nickneve is beazonosítható, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat. Ez azonban a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos következményekért Szolgáltató nem vonható felelősségre.

   Felhasználó nem jogosult feltöltött nem szöveges tartalmakkal ingatlanok, ingóságok vagy szolgáltatások adásvételére vagy reklám elhelyezésére irányuló tevékenységet folytatni, vagy ilyen tevékenységet elősegíteni.

  • 10.2. A webhely közösségi fórumai és azok rendeltetése

   A webhelyen olvasható cikkekhez a Felhasználó hozzászólhat. A hozzászólásnak nem feltétele a webhelyen történő regisztráció.

   A fenti lehetőség a továbbiakban a „fórum” kifejezés alatt értendő jelen fejezet alkalmazásában. Fórum a Szolgáltató által a webhelyen működtetett és fenntartott, írásos hozzászólások, vélemények, információk és egyéb kép, hang, mozgókép tartalmak (a továbbiakban együtt: bejegyzések) továbbítására és cseréjére lehetőséget biztosító szolgáltatás, melynek célja, hogy elősegítse a webhely látogatói számára az eszmecserét és tájékoztatást. A fórumot a jelen szabályzatban foglaltak szerint bárki használhatja. Szolgáltató nem vállal felelősséget a fórumban közzétett hozzászólások és bejegyzések tartalmáért.

   A fórum a Szolgáltató ingyenes szolgáltatása. Az webhely fórumai moderáltak. Szolgáltató nem vállal felelősséget az egyes hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett romboló jellegű programok, alkalmazások – például: vírusok, férgek, makrók, továbbá az egyéb, fel nem sorolt programok, alkalmazások – okozta károkért, bár lehetőségeihez mérten mindent megtesz ezek elkerülése, kiszűrése érdekében.

  • 10.3. A fórumok felhasználói

   Szolgáltató fórumai nyilvánosak, azokat bárki használhatja. A felhasználók a nézeteiket, véleményüket, gondolataikat a jelen fórumszabályzatban és moderálási alapelvekben szabályozott módon tehetik közzé.

   Bárki, aki Szolgáltató fórumainak felhasználójaként hozzászólást eszközöl a webhelyen, vagy a hozzászólásban egyéb tartalmú bejegyzést tesz közzé, egyúttal elfogadja és tudomásul veszi a jelen fórumszabályzatban és moderálási alapelvekben meghatározott szabályokat és feltételeket.

   Szolgáltató fórumainak szolgáltatásait a felhasználók saját felelősségükre veszik igénybe.

  • 10.4. Közzététel

   A hozzászólás közzétételével a Felhasználó lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat.

   A hozzászólások tartalmáért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal; azonban ha az adott hozzászólás saját vagy mások jogos érdekeit, illetve közérdeket sért, azt indoklás nélkül törölheti.

   Felhasználó saját kérésére Szolgáltató „Törölt felhasználó”-ra átírva megsemmisíti az adott álnevet/anonimizálja az adott hozzászóló személyét, valamennyi hozzászólását beolvasztva ezen gyűjtőnév többi hozzászólása közé.

   Szolgáltató nyomatékosan felhívja Felhasználó figyelmét arra, hogy hozzászólásai megtétele előtt alaposan és körültekintően mérlegelje azt, hogy mit és milyen formában tesz közzé.

   Felhasználó a mérlegelés során köteles szem előtt tartani, hogy a fórumokat archiválja Szolgáltató, ezért bárki által, több év elteltével is visszakereshető egy adott hozzászólás és közzétevőjének személye, illetve adott Felhasználó akár összes hozzászólása.

   Bárki valós személy, személyes adatának, a rá vonatkozó ismereteknek az érintett hozzájárulása nélküli közzététele tiltott – és így törlésre kerül –, amennyiben az érintett azokat nem saját maga hozta nyilvánosságra.

   A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas hozzászólások, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkek szintén tiltottak.

   Valós személyt sértő, azt lejárató, illetve olyan, egyértelműen személyhez köthető bejegyzés, amely sértő című vagy tartalmú, nem tehető közzé. Ha egy Felhasználó vagy érintett sérelmezi a róla írt hozzászólást, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem meríti ki a fent tárgyalt feltételeket.

  • 10.5. Moderáció

   Szolgáltató összes fóruma moderált. A moderátorok tevékenységüket a Szolgáltató felkérésére végzik. Alapvető feladatuk, hogy biztosítsák a kulturált információcsere lehetőségét.

   Amennyiben azt szükségesnek vélik, a moderátorok a tartalmi beavatkozásokról tájékoztatják a felhasználókat.

   A hozzászólások és bejegyzés-aktivitás gyakoriságától függően előfordulhat, hogy a moderátorok viszonylag kevesen vannak, így egyikük sem láthatja az összes hozzászólást. Ezért Szolgáltató kéri Felhasználótól, hogy ha olyan bejegyzést észlel, amely megítélése szerint jelen fórumszabályzat és moderálási alapelvek valamelyik pontjába ütközik, a Felhasználó, Szolgáltató, más vagy mások jogát vagy jogos érdekét sérti, esetleg bűncselekmény megvalósulásának gyanúját kelti, vagy egyéb módon akadályozza a kulturált információcserét, jelezze azt Szolgáltatónak elektronikus levélben.

   A fórumon történő jogsértő bejegyzéseket a moderátorok törölhetik, vagy kérésre törlik. Ilyen bejegyzések lehetnek, amelyek:
   – akadályozzák a fórum rendeltetésszerű használatát, illetve amelyek
   – tartalma jogszabályba, vagy jelen szabályzatba ütközik.

   A moderátorok nem tudják az egyes bejegyzéseket utólag szerkeszteni, illetve részlegesen törölni; vagy változatlan formában meghagyják azokat, vagy teljes egészében törlik.

   A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a jelen szabályzatba ütköző, így törlendő bejegyzésekkel együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülhetnek.

   A Felhasználó külön értesítése nélkül törölhetők:
   – Jogsértő bejegyzések. Jogsértő minden olyan bejegyzés, amely a közzétételének időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést, annak elkövetésébe való beleegyezést vagy az elkövetésben való megegyezést tartalmaz, más vagy mások jogát vagy jogos érdekét sérti.
   – Obszcén illetve agresszív, fenyegető hangnemű, valamint kötözködő, rosszindulatú hozzászólások vagy egyéb bejegyzések, ide nem értve a köznyugalmat, közerkölcsöt nem sértő módon megfogalmazott szakmai kritikát. Az ezzel kapcsolatos mérlegelést Szolgáltató önállóan végzi, Szolgáltató ezzel kapcsolatos döntését Felhasználó köteles tiszteletben tartani és elfogadni. Az itt írt moderálási szabályokba ütköző kifejezések kicsillagozva jelenhetnek meg a hozzászólásokban.
   – Egyes regisztrált Felhasználókat lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan obszcén, bántó, sértő vagy gyalázkodó módon kinyilvánított véleményeket – személyeskedést – tartalmazó hozzászólások és egyéb bejegyzések.
   – A kifejezetten e célt szolgáló rovatokon kívüli, szerkesztéssel, moderálással, a szerkesztőkkel vagy a moderátorokkal foglalkozó bejegyzések. Ezekkel a témákkal kapcsolatosan, kérjük, írjon e-mail-t az info@zarojel.hu címre.
   – A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket tartalmazó bejegyzések.
   – Mindazok a bejegyzések, szándékosan ismételt kérdésfeltevések, melyek a fórumon közzétett felhívás ellenére a fórumon – egy témán belül, vagy különböző témákban – többszörösen szerepelnek. Ebben az esetben Felhasználó valamennyi adott kérdéshez kapcsolódó bejegyzése törlésre kerül. Amennyiben az ismétlés nem szándékos (pl. informatikai hiba okozza), egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány kerül csak törlésre.
   – Témaromboló bejegyzések. A téma tartalmi rombolásának számít minden, a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli hozzászólás.
   – A technikai eszközökkel elkövetett rombolást: olyan hivatkozások beillesztését, amelyek a Felhasználó internetelérést biztosító eszközében kárt okozó fájlokra mutatnak; elrontott html-kódokat; Javát; a szándékos elárasztást; automatikusan induló fájlletöltéseket és minden olyan beavatkozást, amely akadályozza a webhely rendeltetésszerű használatát vagy veszélyezteti a felhasználók informatikai eszközeit.
   – Az olyan hozzászólásokat és bejegyzéseket, amelyek bizonyíthatóan nem saját szellemi termékeik: mások hozzászólásának ismételgetése, más oldalról származó cikk(részlet) kommentár nélküli bemásolása.
   – Ismétlés („flood”): ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos ismétlésnek számít, ha valaki az adott hozzászólást egy vagy több hozzászólásban, több alkalommal helyez el.
   – Bármelyik hozzászóló valós adatainak közzétételét, kivéve az érintett személy által saját magára vonatkozó adatok nyilvánosságra hozását.
   – Törölt hozzászólás – részbeni vagy teljes – visszamásolása, valamint törölt, összevont, áthelyezett témák újraindítása.
   – Nyílt, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hozzászólások.

   Letiltás. A moderátorok a jogsértő, továbbá a jelen szabályzatot súlyosan sértő, a kulturált társalgást szándékosan és/vagy ismétlődően akadályozó Felhasználók jogosultságait korlátozhatják, ezen Felhasználókat a fórumról letilthatják. A tiltás lehet részleges vagy teljes körű, ideiglenes vagy végleges. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy hét, egy hónap, végleges – annak függvényében, hogy az adott Felhasználó először sérti meg a jelen fórumszabályzat és moderálási alapelvekben írtakat, vagy visszaesőként.

   A tiltási tételek nem kötelezően a fenti sorrendben követik egymást; ha a moderátorok úgy látják jónak, akár azonnal alkalmazhatják a legsúlyosabb következményt is, illetve „átugorhatnak” közbenső tételeket.

   Kirívóan durva esetben az adott Felhasználó végleges letiltása mellett az összes – addig közzétett – hozzászólásának törlésére is sor kerülhet.

   Nickhamisítás, tiltott nicknév (nicknév: Felhasználó által hozzászólása közléséhez megadott név) használata esetén, illetve minden olyan esetben, amikor valaki valamely, a fórumon már bejegyzett nickre hasonlító, megtévesztésre alkalmas néven tesz közzé bejegyzést, vagy próbálja ezt elérni, továbbá, ha valaki történelmi személyek, kortárs (magyar, vagy külföldi) közéleti szereplők nevét vagy egyéb (jogokkal védett) neveket, elnevezéseket illetéktelenül használ, a beírások törlése mellett a moderátorok összes egyéb jogosultságát is megvonhatják.

   Szolgáltató vagy a moderátorok által törölt hozzászólások visszamásolása, vagy az azokból való idézés szintén a jogosultságok megvonásával jár.

  • 10.6. Szerzői jog

   A szerzői jog szabályai a hozzászólásokra és egyéb bejegyzésekre is vonatkoznak.

  • 10.7. Áthelyezés

   A moderátorok azt a bejegyzést, melyet véleményük szerint nem a megfelelő tartalomhoz írtak, áthelyezhetik a tematikailag, tartalmilag megfelelő tartalomhoz. Ennek eldöntését gondos mérlegelés előzi meg a moderátorok részéről.

  • 10.8. Felelősség

   A webhelyen elhelyezett közlések a webhelyet látogató Felhasználókból álló közösség tájékoztatását szolgálják, és semmilyen módon nem kötik a Szolgáltatót. A webhelyen elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának, illetve jogi vagy szakmai tanácsadásnak.

   A hozzászólásért, bejegyzésért annak írója a felelős, azért Szolgáltatót felelősség nem terheli.

   Szolgáltató folyamatosan frissíti a honlapon elhelyezett közleményeket és adatokat, azonban ezek pontosságát nem tudja garantálni. A jogszabályok által előírt adatközlési kötelezettségének minden esetben naprakészen eleget tesz. Szolgáltató nem vállal felelősséget a hibákból, pontatlanságokból és technikai jellegű problémákból adódó károkért. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a webhely tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

   A webhelyen elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső webhelyek tartalmáért Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.

  • 10.9. A cikkekre, a hozzászólásokra és a kapcsolatfelvételre vonatkozó egyéb szabályok

   A webhelyen és a fórumon megjelenő cikkeket a szerzői jog szabályai védik, azokat a webhelyen kívül megosztani, illetve azokból idézni csak a forrás feltüntetésével, az idézés szabályainak megfelelően szabad. A megosztás további feltétele, hogy az a tartalom teljes egészében és változatlan formában való átvételével történjen.  A webhelyen megjelent cikkek tartalmáért azok szerzői vállalnak felelősséget.

   Mindez azon hozzászólásokra is vonatkozik és alkalmazandó, melyekre a tartalmukra tekintettel e rendelkezések értelmezhetők.

   Ha Felhasználó olyan hozzászólással találkozik, amely megítélése szerint a fórumszabályzat vagy a jelen feltételek szabályait sérti, vagy adatkezelési, esetleg fogyasztóvédelmi szabályokat sért, kérjük, e-mail útján küldjön értesítést az info@zarojel.hu címre!

 • 11. Felelősség kizárása
  • 11.1. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár. Szolgáltató kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága vagy a lényeges kötelezettségei megszegésének következtében előállott károkért felel.
  • 11.2. Szolgáltatót jogszabály alapján szolgáltatási kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a szolgáltatás nyújtásáról vagy annak befejezéséről. Szolgáltató az ebből fakadó károkért való felelősségét kizárja.
  • 11.3. Szolgáltató nem vonható felelősségre a 12. pontban írt magatartásokból, szabályszegésekből adódó következmények miatt, valamint a Felhasználó magatartása, a Felhasználó által elfogadott felhasználási feltételek, szabályzatok, nyilatkozatok és az azokban hivatkozott tájékoztatókban megfogalmazott szabályok megszegése miatt bekövetkező eseményekkel, hátrányokkal kapcsolatban.
  • 11.4. A webhelyen megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a képi illusztrációk valóságtól való eltéréséért, ugyanakkor minden ilyen, a valóságtól eltérő módon, illusztrációként megjelenített kép esetén a kép alatt megjelenített szöveg útján jelzi a kép ilyen minőségét. Ezentúl szolgáltató az illusztrációként megjelenített képeket minden esetben úgy választja meg, hogy azok az objektív tájékoztatásra alkalmasak legyenek, és az általuk illusztrált tartalmakra tekintettel ne legyenek félrevezetők.
  • 11.5. A webhelyen megtalálható reklámok tekintetében Szolgáltató a reklám közzétevőjeként felel a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó törvényi kötelezettségek megtartásáért. Ugyanakkor a reklámozott szolgáltatás és annak szolgáltatója, reklámozott termék és annak forgalmazója vonatkozásában a szolgáltatás vagy termék minőségéért, a szolgáltató/forgalmazó magatartásáért, nyilatkozataiért Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
  • 11.6. Szolgáltató nem felelős a webhelyen elérhető, partnerei által alkotott tartalmakban közölt adatok, információk pontosságáért. A közölt tartalmakat minden esetben mint szubjektív újságírói munkát, és nem mint szakértői véleményt kell tekinteni. A webhely ilyen – Szolgáltatótól elkülönülő személyek által alkotott – egyes konkrét tartalmaival összefüggésben keletkező esetleges károkért, sérelmekért vagy kellemetlenségekért Szolgáltató nem felelős.
  • 11.7. A webhelyen található külső hivatkozások (a https://zarojel.hu internetcímtől eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.
 • 12. Kizárás a felhasználók közül
  • 12.1. A felhasználási feltételek megsértése esetén Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a feltételeket sértő Felhasználót előzetes értesítés nélkül kizárja a Felhasználók közül. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt, vagy bármi módon megzavarják a Szolgáltató által működtetett informatikai rendszer működését.
  • 12.2. Különösen kizárhatja Szolgáltató azt a Felhasználót, aki valótlan adatok közlésével vagy más módon félrevezeti a Szolgáltatót, vagy a többi felhasználót Szolgáltató szolgáltatásával vagy jellemzőivel kapcsolatban.
  • 12.3. Amennyiben a fenti magatartások kárt okoznak, Szolgáltató az adott kárt okozó magatartást tanúsító személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.
 • 13. A webhely üzemeltetésének befejezése
  • 13.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a webhely üzemeltetését bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül felfüggessze, vagy annak véget vessen. Szolgáltató különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a felhasználás további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely Felhasználó magatartása idézte elő, Szolgáltató az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.
 • 14. Adatkezelés, adatvédelem
 • 15. Felhasználási feltételek módosítása
  • 15.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a felhasználási feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.
  • 15.2. Bármely módosítás akkortól hatályos, amikor a módosítás szövege on-line hozzáférhetővé válik a webhelyen.
  • 15.3. A webhely felhasználására vonatkozóan mindenkor a webhelyen aktuálisan közzétett felhasználási feltételek és egyéb szabályzatok, tájékoztatók alkalmazandók.
 • 16. Irányadó jog, jogviták
  • 16.1. Felhasználó elfogadja, hogy jelen felhasználási feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, Szolgáltatóval kölcsönösen együttműködve járnak el.
  • 16.2. Felhasználó és Szolgáltató kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a magyarországi Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék illetékességét kötik ki a jogvita bírósági úton történő rendezésére.
  • 16.3. Szolgáltatót jogszabály alapján szolgáltatási kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a szolgáltatás nyújtásáról vagy annak befejezéséről. A szolgáltatás kieséséből vagy megszűnéséből adódó károkért való felelősségét Szolgáltató kizárja.
  • 16.4. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényrendelkezései irányadók.
 • 17. Szolgáltató feletti felügyelet
  • 17.1. A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság által nyilvántartásba vett tevékenység nyilvántartási száma és a hatóság megnevezése:

   Bejegyzés alatt.

   A hatóság elérhetőségei:

   Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

   Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
   Telefon: +36 1 457 7100
   Fax: +36 1 356 5520
   E-mail: info@nmhh.hu
   Webhely: http://nmhh.hu/

  • 17.2. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet

   Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

   Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
   Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
   Telefon: +36 1 391 1400
   Fax: +36 1 391 1410
   E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
   Webhely: http://www.naih.hu/

   A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

2018.01.07.