Zárójel online hírportál
A legjobb hírek egyhelyen...

Jó hír:Nagy-Britannia kész garantálni az EU állampolgárok jogait

Három millió uniós polgár tartózkodik életvitelszerűen az Egyesült Királyságban, köztük egyre több a magyar munkavállaló, akik családdal vagy szeretteiket hátrahagyni kényszerülve élnek és dolgoznak a szigetországban.

Jó hír Nagy-Britannia kész garantálni az EU állampolgárok jogait
A brit miniszterelnök, Theresa May és az Európa Tanács elnöke, Donald Tusk Brüsszelben (Kép: AFP /Getty Images)

A jelenleg Nagy-Britanniában élő EU polgárok maradhatnak

Az Egyesült Királyságban élő több mint hárommillió uniós polgárnak jogában áll maradni a Brexit után, és brit állampolgároknak tartjuk őket – mondta Theresa May az európai vezetőknek Brüsszelben. A miniszterelnök “tisztességes és komoly ajánlatot” tett az európai vezetők számára. Emellett ígéretet tett arra, hogy mindenki jogosult maradni, aki Nagy-Britanniába érkezett, az 50. cikkely márciusi aktiválása előtt.

A “határidő után” érkezők kétéves “türelmi időt” fognak kapni Nagy-Britanniától. A későbbekben pedig munkavállalási engedélyt kell igényelniük vagy hazatérhetnek. Ennek a türelmi időnek a határideje még tárgyalási alapot képez. Ha a határidő 2019-ig tart, ahogy az EU kéri, akkor ténylegesen azt jelenti, hogy a szabad mozgás 2021-ig tart.

May azonban újabb összeütközésbe került az Európai Unióval. Ennek oka az volt, hogy a britek elutasítják, hogy az Európai Bíróság beleavatkozási joga fennmaradhasson az EU bevándorlók jogait érintő kérdésekben a Brexit után is. A brit miniszterelnök határozottan nyilatkozott erről kérdésről.”Az EU polgárai iránti elkötelezettségünket az uniós jog biztosítja majd, és a nagy tiszteletben tartott bíróságainkon keresztül érvényesül” – mondta May.

A szerda esti brüsszeli munkavacsorát követően Theresa May következőket mondta az európai vezetőknek: “az Egyesült Királyság irányelve: tisztességes és komoly ajánlatot tenni. Ennek célja, hogy minél nagyobb biztonságot nyújtson az Egyesült Királyságban letelepedett állampolgároknak, hogy karriert építhessenek és felépíthessék életüket. És ezzel a társadalom hasznos és egyenjogú tagjaivá válhassanak.”

Egy magas rangú tisztviselő hozzátette: “Az uniós bevándorlókat úgy kezeljük, mintha brit állampolgárok lennének mind az egészségügy, az oktatás, az egyéb ellátások és a nyugdíjazás területén”.

Ez Theresa May kezdeti ajánlata,

amelyet teljes egészében hétfőn tesznek közzé. May nem volt hajlandó annak a munkáspárti elvárásnak megfelelni, hogy Nagy-Britanniának “egyoldalúan” kellene megállapodnia az uniós bevándorlók jogainak védelmében, mielőtt az EU tagországok garantálnák az EU-ban élő britek jogait. A tervek szerint azok, akik már öt éve élnek az Egyesült Királyságban, “rendezett státuszt” kapnak, és állandó jelleggel élhetnek Nagy-Britanniában. Bárki, aki a “határidő előtt” érkezik, jogosult lesz állandó tartózkodásra, amennyiben legalább öt éven keresztül Nagy-Britanniában marad. Az ajánlat olyan személyekre is vonatkozik, akik csak egy nappal az időpont előtt érkeznek meg.

A miniszterek aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy a vártnál nagyvonalúbb ajánlat miatt, az Egyesült Királyságba érkező uniós munkavállalók számának “megugrására” lehet majd számítani még a kilépés előtt. Ezenkívül jelentős befolyást fog adni Maynek a tárgyalások során.

Az ajánlatnak több olyan részlete van, amelyet csak hétfőn fognak nyilvánosságra hozni. Ez azért lényeges, mert olyan státuszokról May nem beszélt, mint például azon EU-bevándorlók házastársainak jogai, akik csak később jönnének párjuk után. Homályos még, hogy ők teljes jogú polgárként élhetnének-e az Egyesült Királyságban. Továbbá nem esett szó arról, hogy az uniós polgárok továbbra is megkaphatják e a gyermekeik után járó családi pótlékot (Child Benefit), ha azok nem élnek az Egyesült Királyságban.

Jó hír Nagy-Britannia kész garantálni az EU állampolgárok jogait 1
A brüsszeli tárgyalás egyik pillanata (Kép:Houston Chronicle)

A Brexit és az állampolgári jogok összekapcsolódása

 A Brexit kontextusában a “polgári jogok” fogalmát az Európai Unióban élő és dolgozó britek és nem britek jövőbeli bánásmódjának meghatározására vonatkoznak. Valamint az Egyesült Királyságban ugyanezeket az uniós állampolgárokat érintő jövőbeli bánásmód meghatározására használják.

Az Egyesült Királyságban körülbelül 3,2 millió uniós polgár él, és az Európai Unió országaiban körülbelül 900 000 brit él. Az Ő együttes jogaikat értjük „polgári jogok” alatt a Brexit vonatkozásában.

A Brexit-folyamat különböző egyezményekből való kivonást jelent, amely meghatározza e két csoport jogi státuszát. Ennek fényében az Egyesült Királyság és az EU kormányai prioritásként kezelik a polgárok/polgáraik jogait, mint sürgős megoldást.

Az Egyesült Királyság kormányának álláspontja június 26-án fog tisztázásra kerülni, amikor részletes tárgyalási ajánlatot tesznek. Az EU már közzétett egy messzemenő javaslatcsomagot, és valószínű, hogy az Egyesült Királyság kormánya ezt több ponton támadja majd.

Melyek a vitás pontok?

Az Európai Unió ugyanolyan jogokat követel az EU és az Egyesült Királyság állampolgárai számára, akik 2019. június 29-ig érkeztek a lakóhelyük szerinti országba. Az Egyesült Királyság jelezte, hogy 2017. március 17-i határidőt preferálna.

Az EU teljes jogokat kíván mindazoknak, akik külföldön éltek és dolgoztak, amióta az Egyesült Királyság az EU tagja lett, azaz bármikortól 1972 óta. Azt kívánja továbbá, hogy ezeket a jogokat kiterjesszék minden olyan jelenlegi vagy jövőbeli családtagra, aki csatlakozik ahhoz a személyhez, aki a lakóhelye szerinti országban tartózkodik.

A nem EU országból származó családtag esetén az európai törvények viszonylag könnyűvé tennék az Egyesült Királyságban élő uniós állampolgárok számára, hogy egy nem EU-országból származó partnerrel éljen a szigetországban. Ugyanakkor az Egyesült Királyság jelenleg szigorú minimális jövedelemkorlátot ír elő.

 Az EU azt szeretné, hogy állampolgárai jogait az Európai Bíróságon garantálhassák. Ez azt jelenti, hogy az EU állampolgárai fellebbezhetnek az Európai Bírósághoz, ha úgy vélik, hogy tisztességtelen bánásmódban részesítik őket. Az Egyesült Királyság kormánya számára ez egy elfogadhatatlan „poszt-Brexit” rendelkezést jelentene, és gyakorlatilag hatalmat adna az EU kezébe brit területen a kilépés után is.

Noha még sok a vitás kérdés, hosszú még az út a konszenzusig, de a britek kezdeti ajánlatát tekintve bizakodhatunk.

Szólj hozzá