Zárójel online hírportál
A legjobb hírek egyhelyen...

Legitim leszámolás – Orbán Viktor tovább folytathatja a saját hatalmának a megszilárdítását

Orbán Viktor az újonnan megszerzett parlamenti kétharmados többséggel tovább folytathatja a saját hatalmának a megszilárdítását. Szerencsés helyzetben van, mert mindezt egy legitim leszámolásként hajthatja végre. Ennek az a lényege, hogy tisztán törvényes eszközökkel, a parlamenti többségének felhasználásával erőszakol ki olyan alkotmánymódosítást, illetve törvényalkotást, ami éppen ezt a célt szolgálhatja. Ellenségei pedig eddig is voltak, és mára is maradtak, így különösen jól jött számára a harmadik alkalommal megszerzett minősített többség. Az alábbiakban csak három ellenségével foglalkozom, mégpedig a civil jogvédő szervezetekkel, a kellemetlen tüntetőkkel és az index.hu hírportállal való tervezett leszámolásával.

Ha a civil jogvédő szervezetek leszámolásának problémáját tekintjük, akkor azt mondhatjuk, hogy ezt eddig is meg akarta tenni, csupán az volt a probléma, hogy ehhez nem volt meg korábban a kétharmados parlamenti többsége és segítséget sem tudott szerezni magának ahhoz, hogy ezt a tervét megvalósíthassa. Ma azonban egészen más a helyzet, mert a parlamentben csücsülő vazallusai minden további nélkül kierőszakolják a szükséges alaptörvény módosítást, amivel utat engedhetnek ezen szervezetek elleni törvényes fellépésének. De ez még nem minden, mert időközben Soros György is megírta a második tervét, amit szintén megfelelő kritikával illettek a Fideszes vezérek. Többek között Szájer József, EP képviselő nyilatkozott úgy, ez az újabb terv csupán abban különbözött az elsőtől, hogy a tőzsdespekuláns most már legálisan árasztaná el Európát a migránsokkal és Marschall-segély formájában évente 30 milliárd euróval támogatná az afrikai elmaradott országokat.

S ha még ez sem volt elég a kellő hátszélnek az alaptörvény újabb módosításához, akkor itt van az olasz példa, ahol az ottani civil jogvédő szervezetek bizonyítottan illegálisan támogatták a Líbiából érkező migránsokat. A gyakorlat az volt, hogy a líbiai partok közelében az embercsempészek által lélekvesztőre tett migránsokat a saját hajójukra vették át, majd szállították az olasz kikötőkbe és adták át az olasz hatóságoknak. Ennek azonban a jelek szerint vége lesz, hiszen egy új törvény szerint a civilek által felvett migránsokkal teli hajó nem köthet ki többé olasz kikötőkben. Ezzel párhuzamosan az új olasz belügyminiszter, Matteo Salvini felszólította a migránsokat, hogy csomagoljanak, mert kitelepítik őket Olaszországból. Az új olasz belügyminiszter mindezeken túl úgy nyilatkozott, hogy példaképének tekinti Orbán Viktort, és vele együtt kívánja megváltoztatni Európát.

Látható tehát, hogy mind a belpolitikai, mind a Uniós külpolitikai feltételek adottak Orbán Viktor számára arra, hogy végre legitim módon leszámoljon a hazai civil jogvédő szervezetekkel. Régi terve ez már neki, hiszen már a 2014-es tusványosi beszédében nyílt küzdelmet hirdetett meg a liberális politikai filozófia ellen, de ezt még eddig csupán a kommunikáció szintjén tudta megvalósítani. Ám ez is nagyon gyümölcsöző volt számára, mert ennek tudható be az, hogy most 2018-ban kétharmaddal tudjon győzni. Az igazi leszámolás azonban csak most kezdődhet, mert arra a törvényes feltételek már adottak lesznek. Az Orbán Viktor számára nem jelenthet problémát, hogy a hazai közvéleménnyel elfogadtassa azt, hogy a civil jogvédő szervezetek nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek Magyarország számára. Bár nálunk eddig még szerencsére nem volt olyan terrorcselekmény, amit migráns hajtott volna végre, de a terrorista cselekmények lehetőségének a felvillantása is elég lehet ahhoz, hogy a választók morális támogatását is megszerezze. Mindezekhez pedig a hatalom médiabirodalma által naponta bemutatott Uniós országokban végrehajtott terrorcselekmények adhatnak olyan lélektani megalapozást, hogy a civil jogvédő szervezeteket bűnösnek kiáltsa ki a választók egy jelentős része. Tehát, hogy úgy mondjam, minden szépen összejött Orbán Viktor számára ahhoz, hogy a régi tervét végrehajtsa. S ő pedig nem az az ember, aki ilyen tálcán kínált lehetőséget ne aknázna ki.

A második nagy terve az, hogy a kellemetlenkedő tüntetőket távol tartsa a saját lakásától. Ez már gyökeresen különbözik az előző problémától, hiszen itt már a demokrácia egyik alapjogát érintő kérdésről van szó, mégpedig a gyülekezési jog korlátozásáról. Orbán Viktor azzal érvel, hogy minden magyar állampolgárnak joga van a nyugodt, zavartalan családi élethez, amit azonban ő maga eddig nem tudott élvezni, mert a palotája előtt néha ezren is tüntettek. Itt is van ám olyan példa, amit jól fel tud használni a további érveléséhez, hiszen minden demokratikus alapjog csak akkor tud érvényesülni, ha azzal párhuzamosan kényszerrel megtiltják bizonyos cselekmények létrejöttét. Más szavakkal: egy szabadságjog akkor és csak akkor érvényesülhet, ha annak feltételeit akár kényszerrel tesszük lehetővé. Erre nagyon jó példa az élethez való alapjog, amit minden alkotmány úgy igyekszik biztosítani, hogy az élet elleni cselekményeket bünteti. Itt most az a lényeg, hogy kényszerintézkedés követi az élet elleni cselekményeket, és ettől független dolog az, hogy mindezek mellett léteznek ilyen cselekmények.

Most azonban az a nagy kérdés, hogy a gyülekezési jogot lehet-e korlátozni abban az esetben, ha éppen Orbán Viktor háza előtt zajlik az le. Hiszen ha a jogegyenlőség általános elvét alkalmazzuk minden egyes magyar állampolgárra, akkor a gyülekezési jogot minden honfitársunk háza előtt korlátozni kellene, hiszen így vagy úgy zavarják, zavarhatják őket a tüntetések. Még akkor is azt mondanák, ha egyébként ez nem történne meg. Ekkor a helyzet úgy nézne ki, hogy kizárólag néhány városi téren, vagy nyílt terepen, mondjuk egy nagy réten lehetne tüntetni. Így viszont a tüntetés elvesztené azt a politikai szerepét és küldetését, hogy azzal bizonyos véleményeket és követeléseket fogalmazzanak meg az illető politikus számára. Meglehet, hogy éppen ez utóbbi miatt akarja Orbán Viktor megtiltani azt, hogy a saját háza előtt is tüntethessenek, nem pedig valami humanitárius tettként előadni azt.

Ezzel kapcsolatban van egy gondom: miért pontosan most jutott az eszébe az, hogy ezt meg kell tiltani az emberek számára. Emlékezhetünk még arra, amikor Gyurcsány Ferenc miniszterelnök ellen tüntettek, és a politikus biztonságáért felelős emberek azt tanácsolták számára, hogy az egész család, beleértve a gyermekeket is, vegyen fel golyóálló mellényt. Akkor nem jutott az eszébe Orbán Viktornak, hogy felajánlja a kormányfőnek, hogy a Fidesz támogatásával alaptörvényt módosítsanak a családok védelmére. Most viszont már kellemetlen dolog számára a sok tüntetés és jómagam biztos vagyok abban, hogy végigveri a parlamenten ennek a törvénynek a bevezetését. Tehát nagyon is kilóg a ló lába, és nem lehet vitás az, hogy a most adódó lehetőségeket igyekszik a saját céljaira felhasználni.

De ne gondoljuk azt, hogy mindezekkel megáll majd a legitim leszámolások sora. Még a választások előtt az egyik Fideszes politikus egyebek mellett úgy nyilatkozott, hogy valamit csinálni kell majd az index-szel is, mert sok vizet zavart. Itt most az index.hu hírportálra kell gondolnunk, amelyik tényleg sok borsot tört Orbán és a Fidesz orra alá. De ennél talán még fontosabb dolog az, hogy ez a hírportál Simicska Lajos, tehát a legújabb Fidesz ellenség tulajdonában van. A nagyvállalkozóról tudjuk, hogy a választások után több médiájától megszabadult, így például jövő héttől kezdve a Heti Válasz című print újságja sem fog többé megjelenni, csupán az internetes verziója fog üzemelni. Ha pedig a fentebb vázolt logikát követjük, akkor nem lehetetlen az, hogy egy Fidesz közeli oligarcha fogja felvásárolni az index.hu hírportált. Ezt is abszolút legitim leszámolásnak kell tekintenünk, aminek azonban az lesz a következménye, hogy a most ott dolgozó újságírókat az utcára fogják tenni és a hírportált a kormányfőhöz hű vazallusokkal fogják feltölteni.

Valahogy tehát úgy néz ki a mai helyzet, hogy Orbán Viktor a saját trágyadombján, azaz Magyarországon egyetlen és megkérdőjelezhetetlen uralkodó lesz, és senki és semmi sem szólhat bele az ő munkájába. Bár kétségtelen, hogy ez az állapot nem jelent diktatúrát, csak egy liberális demokrácia modellben létrehozott abszolutizmust. Tessék élvezni és jó képet vágni hozzá, ha Orbán Viktor barátságát ki akarják vívni és/vagy megőrizni. Mert ha nem, akkor a legitim leszámolás mindenkit utolérhet!

Székely Szabolcs

 

Szólj hozzá