Zárójel online hírportál
A legjobb hírek egyhelyen...

Nyílt levél Magyarország kormányához!

A Magyarországon élő nyugdíjasok, az anyaországban, azaz az itthon élő betegek és rokkantak nevében!

...

Nyílt levél Magyarország kormányához!
"A Magyarországon élő idős, nyugdíjasok kárára az Ukrajnában élő nyugdíjasokat olyan előnyökhöz juttatják, amely nem csak jogtalan, de felháborító is!" (Fotó: internet)

Azért, amiért az 1962. 12. 20-án aláírt magyar-szovjet államközi szociális szerződés alapján ukrán nyugdíjasoknak folyósítanak nyugdíjat, és biztosítanak ingyenes egészségügyi ellátást!

Amiatt, hogy mindezeket egy fiktív bejelentett cím alapján igényelhetik! Annak ellenére, hogy ezek a személyek Magyarországon soha nem adóztak, adóznak!

Azokért a nyugdíjasokért, akik a háború után az ország újjáépítésében nagy részt vállaltak és esetleg megrokkantak. Azokért a nyugdíjasokért, akik egész életükben Magyarországon éltek, dolgoztak! És most méltatlanul hátrányt szenvednek egy olyan 45 éve aláírt szerződés alapján, ami elavult és jogorvoslati felülvizsgálatra szorul.

Tiltakozom!

Tiltakozom, hogy ezen elavult törvény értelmében az Ukrajnában élő nyugdíjasoknak ingyenes társadalombiztosítást tesznek lehetővé. Azaz: ingyenes orvosi ellátást, miközben ilyen kiváltságra a Magyarországon élő, magyar állampolgárságú nyugdíjasok csak úgy lehettek jogosultak, hogy 40 évig fizették  – illetve vonták –  havi járandóságukból a magyar államnak az adót, a kötelező társadalombiztosítást, és a nyugdíj-járulékot!

Magyarország kormánya folyamatosan azt jelzi, hogy megbecsüli az ország nyugdíjasait, holott a valóság teljesen mást mutat!  A Magyarországon élő idős, nyugdíjas emberek kárára – a fenti, általam sérelmezett, egyezmény alapján – az Ukrajnában élő nyugdíjasokat olyan előnyökhöz juttatják, amely nem csak jogtalan, de felháborító is!

Úgy gondolom, hogy a kormánynak, a Magyarországon élő magyar nyugdíjasok érdekeit kell előtérbe helyeznie a határon túli nyugdíjasokkal szemben! Követelem a jogtalan nyugdíj kifizetések eltörlését! Továbbá, mindazon ukrán betegek ingyenes egészségügyi ellátásának lezárását, akik igazolható módon, nem Magyarországon adóztak /és vagy adóznak).  Ezúton kérem, hogy mindent megtenni szíveskedjen annak érdekében, hogy az 1962. 12. 20-i szerződést hatályon kívüli helyezzék. Ezen egyezmény mielőbb eltörlése nem csak morális okokból lenne kívánatos, hanem az állami büdzsé miatt is, hiszen ez óriási megterhelést jelent a Magyar Államnak.

A magyar nyugdíjasok túlnyomó része nyomorog, és az idei nyugdíjemelés is minimális mértékűre sikeredett (0,9 %). Ezzel szemben az ukrán nyugdíjasok a magyar nyugdíjnak köszönhetően átlagon felüli jólétben élhetnek (átszámolva havi 160 000 Ft-nak megfelelő hrivnyát kaphatnak járandóságként!).

Ez rendkívül igazságtalan a sok nyomorgó, mélyszegénységben élő idős, beteg magyar nyugdíjassal és rokkantnyugdíjassal szemben. Ismert az a  tény is, hogy egy év alatt 148 ember idős ember fagyott halálra, zöme az otthonában Magyarországon.

Semmi sem bizonyítja jobban e törvény hatályon kívüli helyezésének szükségességét, mint az a hitelt érdemlő cikk (csatolt 3-as melléklet), melynek tartalma szerint – többek között – a magyar daganatos betegek ellátására nincs elegendő pénz az államkasszában!

Ugyanakkor az is elismert (bűn)tény, hogy az ukrán daganatos betegek ellátása, a magyar rákos betegek ellátásának hátrányára történt az elmúlt időszakban!!! A csatolt cikk szerint 4 megyében eredményes, sikeres akció keretében Önök egy igen súlyos bűncselekményre derítettek fényt a közelmúltban e tárgykör vonatkozásában!

Mindazonáltal megjegyezni kívánnám, mint történelmi tényt: az akkori egyezmény aláíróiként megnevezett országok egyike sem – sem a Szovjetunió, sem a Magyar Népköztársaság – jogilag nem létezik.

Tisztelettel: Laska Veronika *

Szólj hozzá