Zárójel online hírportál
A legjobb hírek egyhelyen...

Orbán Gáspár: a magyar nemzetnek nincs más esélye, mint Jézus Krisztus

“Nem szeretnénk furák lenni, nem szeretnénk nyomulósak lenni, csak szeretnénk , ha a Te szeretetedet megismerhetnék az emberek. Jézus, a Te nevedben imádkozunk.” Közös imádsággal kezdte a Business Class Magazinban megjelent interjút, Orbán Gáspár és Ember Illés, a Felház két vezetője .

Orbán Gáspár: a magyar nemzetnek nincs más esélye, mint Jézus Krisztus

A névválasztással kapcsolatban elmondták, hogy a felház többször is fontos eseményeknek adott helyet az ige szerint:

“Mi azért nevezzük Felháznak az alkalmainkat, mert amikor összejövünk, akkor közösen keressük Istent, és azt várjuk tőle, hogy bizonyosságot tegyen magáról, mint ahogyan ez, az első pünkösdkor is történt.”, mondta Ember Illés.

Orbán Gáspár szerint neki úgy rémlik, hogy már a kezdetekkor Felháznak nevezik, így hivatkoznak rá, Tudják, hogy az országban több gyülekezet van, amelynek nevében szerepel a szó:

” nagyon szeretjük őket, Isten áldja a munkásságukat. Mi, amikor elneveztük Felháznak a mozgalmat, nem tudtunk az ő  működésükről. Amikor megcsináltuk a Facebook– oldalt, –jóval a kezdetek után–akkor szembesültünk ezzel, de nem gondoljuk, hogy bármilyen összeütközés lenne ebből.”

Nem tudják, hogy mit jelent, a rájuk akasztott hipszter-kereszténység:

” Alapvetően egyetemistáknak szervezzük az alkalmakat, akik olyan stílusjegyeket viselnek magukon, amilyeneket viselnek, és olyan kulturális, szubkulturális viszonyulásuk van az öltözködéshez vagy bármihez, amilyen van. Mi őket célozzuk, az ő hangjukon szólunk, ez olyan képet fest, amelyre rá lehet mondani, hogy hipszter. Viszont, hogy ez szellemiségben vagy bármi másban jelent-e bármit is, azt nem tudom.” 

Orbán Gáspár szerint a világi sajtónak eddig azért nem nyilatkoztak, mert úgy érezték, Isten arra vezeti őket:

“Ugyanakkor amennyire nem nyilatkoztunk a nem keresztény sajtónak, még ennyire sem nyilatkoztunk keresztény sajtónak. Ezt szeretnénk szem előtt tartani, hogy alapvetően világi jellegű felületeken szeretnénk megjelenni, Istenről beszélni.”  / ……./  ” Mi is tanuljuk, hogy tisztán tudjuk képviselni az Urat, szeretnénk megteremteni, az ehhez szükséges körülményeket.”

A sajtóval kapcsolatos viszonyukról Orbán Gáspár így nyilatkozott:

“Én találkoztam támadó jellegű cikkekkel, de ezek mögött többnyire politikai motiváció volt. Az is előfordult, hogy Istennel szembeni érzés köszönt vissza egy anyagban. Engem ezek nem sértenek, és megértem az összes indítékot.”

Kitértek azoknak az állításoknak a cáfolatára, amelyek  a Hit Gyülekezetével hozták párhuzamba a Felházat:

” Felház arra van, hogy a gyülekezeteket Budapesten és vidéken megépítse. Ily módon mindenféle hasonlítás sántít, ilyen kontextusban nem értelmezhető, tekintve, hogy a Felház soha nem lesz, és nem is akar egy olyan gyülekezeti szervezet lenni, mint amilyen a Hit Gyülekezete is.”  / ………/ “a Hit Gyülekezete istentiszteleteit élőben lehet nézni a tévében, nekünk pedig még honlapunk sincs.”

A hírek szerint a Hit Gyülekezete nem örült a megjelenésüknek, később azonban megbékült velük:

” Ezek félreviszik a figyelmet, pedig nem fontos dolgok. Azt elmondhatjuk, hogy a Hit Gyülekezetétől érkezett intés, amellyel felhívták figyelmünket egy problémára, ahogyan tették ezt egyébként más felekezetek is. Mi ezt nagyon jó néven vesszük, kiváltképp, hogy ők idősebbek, bölcsebbek és régebb óta ismerik az Urat.” 

Hiszik, hogy az ember folyamatosan keresi a választ az életében rejlő kihívásokra, és ez nem valósulhat meg Isten nélkül:

” Jézus Krisztuson kívül nincs más út, amely az ember dilemmáira, kérdéseire válaszként szolgálhat. Biztos vannak nagyon jó technikák a test és a lélek építésére, de végső soron ezek is csak halálba futnak. A Jézus Krisztusból fakadó életet nem lehet pótolni.”

A Felház más egyházakhoz való viszonyáról Orbán Gáspár így beszélt:

“Létezik egy sokat használt kép a vallások leírására, hogy a hegyre több út vezet föl. Én egyetértek azzal, hogy mindenki Istent keresi. Ugyanakkor az a szilárd meggyőződésem, hogy egyetlen út vezet oda, mégpedig Jézus Krisztuson keresztül. Ezzel együtt azokat az embereket, akik életükben nem találkoztak az evangéliummal, Isten a lelkiismeretük alapján ítéli meg.”

Azt tapasztalják, hogy az emberek keresik Istent, és az igazságokat az életben:

“Senki sem zárkózik el ettől, vagy csak nagyon tudatosan. Van a fiatalokban vágy arra, hogy a Biblia beszámolóját igazolják, vagy elvessék.”  /……./   ” Az a szép, hogy a Felház az a hely, ahol radikálisan lehet találkozni Istennel. Így döntést tudnak hozni, hogy akarnak-e vele járni, vagy sem.” 

Napjaink magyar társadalmáról megfogalmazták, hogy a magyarok mély érzésűek, mélyek az indulataik:

“Ha valamit csinálnak, mert meggyőződtek róla, hogy igaz, akkor azt halálukig csinálják.”  /……./  ” A magyar emberek nem felszínesek. Ugyanolyan hévvel, ugyanolyan őszintén utasítják el Istent, és fogadják is be a szívükbe.” 

Orbán Gáspár külön is kiemelte:

” A magyar nemzetnek, nincs más esélye, mint Jézus Krisztus.” 

Figyelemreméltó, amit a miniszterelnök fia mondott a kormányzat egyházakat támogató rendszeréről:

” sajnos sok olyan keresztény közösség szorult ki az egyházjogi szabályozás miatt, akiknek nem lett volna szabad. Ettől függetlenül is, a jogszabályi környezet nem igazán kedvező az alulról szerveződő keresztény mozgalmiságnak.”

Azt szeretnék, hogy felpezsegjen a hit az országban, akkor nem lesz szükség a Felházra, mert sokkal jobb dolgok fognak történni a keresztény közösségekben:

” Abban hiszünk, hogy a Felház vége észrevétlen lesz, és túlcsordul Isten szeretete, ami elárasztja az országot.”

Szólj hozzá