Zárójel online hírportál
A legjobb hírek egyhelyen...

Orbán uralkodása alatt létrejött a trón és az oltár szövetsége

A Fidesz egykoron, amikor még liberális pártnak mondták magukat, bőszen ostorozta az egyházat. Az akkori országgyűlési képviselők  közül többen–legutóbb Kovács László—emlékeznek vissza azokra az időkre, amikor Orbán pártja beszólogatott a kereszténydemokrata képviselőknek. Sokan említik a legendás bekiabálást egyik fideszes képviselőtől: ” Csuhások! Térdre, imához”.

Orbán uralkodása alatt létrejött a trón és az oltár szövetsége
Orbán uralkodása alatt létrejött a trón és az oltár szövetsége . Kép: 24.hu

2015 – ben a 24.hu írt arról, hogy a parlamenti napló megőrizte Andrásfalvy Bertalan művelődési és közoktatási miniszter “panaszát” 1992 februárjából:

“Hadd tegyem hozzá, hogy amikor a kereszténydemokrata oldalról valamilyen vallásos vagy az egyházzal kapcsolatos megnyilvánulás hangzik el, akkor itt mögöttem a frakcióvezető elkiáltja: imához, vagy énekeljük el a Himnuszt. Ezek lehetnek számára humor, de ezek azok az alkotmánysértő dolgok, mikor valakit meggyőződése és értéke szerint gúnyolunk.” A miniszter mögött ülő frakcióvezető Orbán Viktor volt.

Hitelesnek tekinthető forrás szerint , óriási felháborodást váltottak ki kereszténydemokrata körökben 1991-ben, a jelenlegi miniszterelnök szavai. Az MDF-es Bogdán Emil felszólalása után Orbán megjegyezte: ” Remélem, a kereszténydemokraták tapsolnak. Jézus Krisztus nevében tapsot kérek!”

Később a Fidesz, 360 fokos fordulatot tett.

Orbánék rájöttek, hogy hatalomba kerülésükhöz szükség van az egyházak támogatására. Gesztusok sokaságát tették Isten szolgálói irányába. Első kormányzásuk idején már elkezdték közpénzből is finanszírozni az egyházakat, ezt folytatták – csak sokkal erőteljesebben–2010 után. A hatalmon levő pártszövetség tagja a KDNP is, amely gyakorlatilag a fügefalevél szerepét látja el, hisz’ nem létező pártról van szó. Választásokon önállóan emberemlékezet óta nem mérették meg magukat, a parlamentbe Orbán kegye juttatta be őket.

A történelmi egyházak kasszájába dőlnek a milliárdok.

Az egyházi iskolák állami normatívája többszöröse, mint az állami intézményeké. A két leginkább kivételezett egyház: a katolikusok, és a reformátusok. A kormány 2017 decemberében az egyházak számára 88 milliárd pluszpénzt juttatott. Ebből–Orbán felekezetének –a reformátusoknak 55 milliárd “pulykapénz” jutott. De nem volt a Fidesz szűkmarkú a határon túli egyházakkal sem. Az elmúlt év végén az Erdélyi Református Egyházkerület 26 milliárd forintot kapott, csak úgy puszira.

A hála nem is maradt el. Erdő Péter, esztergomi érsek a legfontosabb társadalmi kérdésekben ritkán szólalt meg, akkor is inkább ne tette volna. A menekültáradat idején így nyilatkozott:

“az egyházak nem jogosultak arra, hogy befogadjanak menekülteket. Ez tilos: ha így tennének, akkor embercsempészek lennének. “

Az orbáni Magyarországon informálisan megvalósult a trón és az oltár szövetsége.

A tetemes “alamizsnáért” cserébe a nagy egyházak felsorakoztak a Fidesz mögé. Ezt bizonyítja Márfi Gyula, veszprémi érsek főpásztori üzenete Szent Család vasárnapjára. Ebből idézek:

“Az Európai Unió vezető politikusai és a nyugat-európai országok vezetői közt alig találunk hívő keresztényeket, és igen kevés a normális csalá­di életet élők száma is. Ha valaki nagy nyilvánosság előtt közzéteszi “másságát”, például azt, hogy ő se nem férfi, se nem nő, azt valóságos hősként ünneplik, selejtes produkcióval is megnyerhet bizonyos verse­nyeket .” . /………../  “Ezek után talán nem járunk messze az igazságtól, ha feltételezzük, hogy a migráció támogatása mögött is a kereszténység elleni megmagyarázhatat­lan – és talán ördöginek is nevezhető – gyűlölet húzódik meg. Ahogy két­ezer évvel ezelőtt az írástudók és a farizeusok segítségül hívták az ál­taluk gyűlölt Pilátust, hogy megszabaduljanak Jézustól, úgy hívják ma is segítségül az ultraliberálisok az ultrakonzervatív muszlimokat, hogy vég­legesen felszámolják az európai kereszténységet, hogy megszabadítsák Eu­rópát Jézus híveitől. “

Az érsek nem is titkolta hívei előtt, hogy hova húz a szíve, kiknek “esküdött “hűséget:

Van egy szép alkotmányunk, amelyet a hanyatló európai erők dühösen támadnak, de ez csak azt mutatja, hogy jövőbe mutató. Ebben olvassuk az alábbiakat:

“Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó erejét. Becsüljük országunk különböző vallási hagyományait.”

– “Valljuk, hogy a huszadik század er­kölcsi megrendüléshez vezető évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra.” 

Az írásnak nem lehetett célja, hogy minden részletre kiterjedően áttekintse a Fidesz és az egyházak kapcsolatát. A parlamenti választások közeledtével azonban arra számíthatunk, hogy az egyházi vezetők aktivitása, a szószék felhasználása – indirekt módon–a jelenlegi hatalom melletti kiállásra erősödni fog. Történik mindez annak ellenére, hogy még a Fidesz Alaptörvénye is rögzíti: az állam és az egyházak, illetve a vallási tevékenységet végző szervezetek különváltan működnek.

...

Szólj hozzá