Zárójel online hírportál
A legjobb hírek egyhelyen...

Popper Péter: Orbán Viktornak nem volt gyerekszobája – „ kiskorukban a papa, vagy a mama nem vágta szájon magukat, ha valakiről ilyen csúnyán beszéltek?”

Orbán Viktor egyike azon kevés magyar politikusoknak, aki 1990 óta a parlamentben ülnek. Igazi ősbölény, aki sok mindent megélt, igazi hétpróbás játékos. Hosszú pályafutása alatt elért mindent, amit ezen a pályán elérhetett. A loboncos hajú fiatal demokratából napjainkra már semmi sem maradt. Nem ifjú, őszülő halántékú, hosszú ideje nem is demokrata. A valódi verdiktet a Fidesz-vezérről először Popper Péter mondta ki.

Popper Péter: Orbán Viktornak nem volt gyerekszobája – „ kiskorukban a papa, vagy a mama, nem vágta szájon magukat, ha valakiről ilyen csúnyán beszéltek?
(fotó.internet)

“A haza nem lehet ellenzékben”

A 2002-es választási vereséget talán még ma sem  dolgozta fel.

 A haza nem lehet ellenzékben” harsogta a Várban a Dísz-téren, amikor csapatait hadba szólította. A vereséget képtelen volt elismerni, hiszen számára “járt” a kormányfői tisztség. Ami az elmúlt 15 évben hazánkban történt, az többnyire az akkori bukásához vezethető vissza.

A magyar társadalom a végletekig megosztott, óriási feszültségek vannak az emberekben. A politika besurrant a mindennapi életünkbe, indulatokat gerjeszt, gyűlöletet kelt. Mára a miniszterelnök kisgömböcként maga alá gyűrt mindent. Aki nem az ő oldalán áll, az idegenszívű, hazaáruló, nincs helye a hazában.

A plakátkampányok sorával az emberek legalantasabb ösztöneire játszott rá, felkorbácsolta a szenvedélyeket. Állandóan harcban, talán még saját magával is. Gesztusai, mimikája, a zsebbe dugott kéz, a felvett pózok azt sejtetik, hogy kisebbségi komplexusai vannak,  nem igazán tud mit kezdeni a helyzetével. Úgy viselkedik, mint elefánt a porcelánboltban.

Az elmúlt évek alatt több pszichológus is foglalkozott Orbán Viktor személyével. Újraolvasva az egykori megállapításokat, csettinthetünk egyet, hiszen az évekkel ezelőtt írtak olyanok, mintha napjainkban készültek volna.

Popper Péter: Orbán Viktornak nem volt gyerekszobája – „ kiskorukban a papa, vagy a mama, nem vágta szájon magukat, ha valakiről ilyen csúnyán beszéltek?
(fotó: internet)

Popper Péter sajnos már nincs köztünk, nyilatkozatai, tanulmányai azonban elérhetők. Először 2002-ben, a választások második fordulója előtt, a hírhedt TF – es beszéd után,  a Hetek c. lapban megjelent interjújából szemezgetünk. A  beszédre talán még sokan emlékeznek, szinte háborús helyzetet hozott létre az országban.

Orbánnak és társainak nincs értékrendje

Popper Péter: Orbán Viktornak nem volt gyerekszobája – „ kiskorukban a papa, vagy a mama, nem vágta szájon magukat, ha valakiről ilyen csúnyán beszéltek?
(fotó: internet)

A pszichológus szerint Orbánnak és társainak nincs értékrendje, kizárólag a hatalom tartja együtt a pártot. Úgy fogalmazott:

A Fidesznek és vele együtt a miniszterelnöknek semmiféle eszmei, ideológiai elkötelezettsége nincs. Csak ahogy az érdek szele fúj. Tudniillik, a hatalom paranoiás akarása nem ideológiai elkötelezettség. Becket egyik drámája jut eszembe, ahol az egyik pasi azt mondja a királynak: “Felség, a mi erőnk abban van, hogy nem tudjuk, mit akarunk”. Ez a nem tudás a jellemtelen manőverezések végtelen szabadságát nyitja meg előttük. Tessék megnézni, milyen végtelen szabadságban manőverezett a Fidesz az egyházellenes, liberális oldalról az egyre konzervatívabb, önkényuralmi módszereket alkalmazó, képmutató ájtatoskodásig.

Popper úgy vélte:

“Orbán meg van győződve arról, hogy az országnak az a legjobb, ha ő van hatalmon. De a hatalom megtartása érdekében mondott szlogenjeit már nem hiszi el. Csak azt gondolja, ezt meg kell tennie a hazáért, a nagy célért, ami minden eszközt szentesít. ”

A pszichológus kemény kritikát fogalmazott meg a Fidesz által kialakított politikai rendszerről is:

 A mai politikát a harmadik vonalbeli emberek művelik, ez látszik az érvelésük primitívségén, a parlament otromba, goromba stílusán. Magyarországon nincsenek szakképzett, tanult politikusok, akiket egyetemen képeznének erre. Ki kell, hogy mondjam, a parlamentben lévő emberek nagy része silány nívójú. Autodidakták.

Szerinte Orbán a hatalomba kerülése után tekintélyelvű viszonyokat alakított ki, később mindinkább érezhető volt rajta a hatalmi megszállottság, a saját hatalmam mindenek felett attitűdje. Ebből kiindulva mondta:

 Számomra ő már akkor is mini duce volt. Képzelje el, fel kellett állni a minisztereknek, mikor belépett közéjük Orbán. Ezen akkorát nevettem! Én két Orbán Viktort ismerek. Az egyik megszólalásaiból és megnyilvánulásaiból világosan látszik, hogy egy nagyszerűen felkészített ember, aki másodperc pontossággal betartja, amire begyakoroltatták. Sokszor annyira jól csinálja, mintha akkor találná ki, mintha spontán lenne. De van egy másik Orbán Viktor is, aki néha megszólal a felkészítésen kívül, improvizál saját anyagokat. Na, ez már gyengébb.

A küldetéses politikusokról

Popper Péter: Orbán Viktornak nem volt gyerekszobája – „ kiskorukban a papa, vagy a mama, nem vágta szájon magukat, ha valakiről ilyen csúnyán beszéltek?
(fotó: internet)

A Fidesz-vezetők egyik baja, hogy a semmiből kerültek a hatalomba, nincs hátterük, nincs hova visszavonulniuk. Nem mindegy, hogy valaki az élete során bizonyít, és úgy kerül a politikába, vagy az iskolapadból. Mert utána aztán valóban a semmibe hullik. Kell lenni emberi, szakmai tartaléknak, visszavonulási területnek. Higgadtabb, biztosabb, hitelesebb az ember személyisége, mert a második vonal biztonságot ad.

A legnagyobb veszélyt a küldetéses politikusok jelentik. Ők saját fényezésüket fontosabbnál tartják a közösség érdekeinél. Popper kiemelte:

Ezért van az a szörnyűség, hogy a rossz politika szétszed évtizedes barátságokat, családokat; elszakít egymástól szerető kollégákat. Az ember nagyon rosszul tűri, ha azt sugallják neki, hogy a szerelme, az apja, az anyja vagy a kollégája a Sátán követe. Na, innen származik ez az embertelen, félelmetes gyűlölet, amit mára már az óvodába is bevittek. És ott van az ágyamban, a munkahelyemen, a pénztárcámban és a hűtőszekrényemben”

A választások eredményét ismerjük, Orbán ellenzékbe került, két cikluson át. Popper Péter 2005-ben a 168 óra c. hetilapban írt jellemrajzot a bukott kormányfőről. A több mint tíz évvel ezelőtt írtak is  bizonyítják, hogy Popper milyen jól ismerte az emberi lelket, képes volt  aprónak tűnő jelekből is hiteles kórképet felállítani. A portrét úgy készítette, hogy egy szót sem beszélt Orbánnal és bevallotta, nem kedveli. Nem tagadja ugyanakkor azt sem, hogy a kezdetekkor még rokonszenvesnek gondolta a Fideszt. Csalódnia kellett:

És évről évre jobban megharagudtam rájuk. Mert kiárusították fiatalságukat, tisztaságukat, hitelességüket. Kiderült, hogy csak választásoktól választásokig terjed a látóterük, soha nem lesz belőlük a szó churchilli értelmében államférfi, csak politikai sakálok csoportja. Valaki egyszer figyelmeztetett: Vigyázz! Ezek bűnözők!

Elmondása szerint akkor még nem hitte el, nem gondolta, hogy eddig süllyedhetnek a demokrácia reménységei. Idővel rájött az ismerősének igazsága vagyon:

Ma már tudom.  Orbán Viktor neve számomra szimbólummá vált. Egy nyolcvan év óta lezüllött ország még mélyebb politikai lezüllesztésének a szimbólumává. Holott a sors megadta neki a ritka lehetőséget, hogy sarokkő lehetett volna a magyar történelemben. De ő pénzt akart keresni. Népvezér akart lenni. Tündökölni akart az emberek felett. Ezt is megkapta. Látni fogjuk még, amint eldobott kőként az út szélén hever….

Popper szerint Orbánból hiányzik mindaz, ami az igazi államférfiakban megvan, közhelyekkel “szórakoztatja” hódolóit.

Kisemberségét bizonyítja, hogy amikor elfogy az előre betanult kész szöveg, bizony dermesztő butaságok hagyják el ajakát.

Közgazdasági, és financiális nonszenszek, szobák, és kerekek számát latolgató lózungok, fürdőszobában borotválkozás közben kitalált indián bölcsességek,- “döglött lovat ne sarkantyúzz” színvonalon – és piros-fehér-zöld jelszavak végtelen áradatban.

Popper Péter: Orbán Viktornak nem volt gyerekszobája – „ kiskorukban a papa, vagy a mama, nem vágta szájon magukat, ha valakiről ilyen csúnyán beszéltek?
(fotó: internet)

Orbán már régen nem tudja kicsoda

És ezt mentségére mondom. Mert ha tudja, és hidegvérrel váltogatva emeli ki jelmeztárából a különböző vallásokat, politikai stílusokat, polgári vagy forradalmi, sőt ellenforradalmi értékeket, identitáslátszatokat, akkor valóban sötét közéleti maffiózó. Ám valószínűleg már belegabalyodott önmaga sokféleségébe, s időnként diszkrét külföldi szanatóriumokba kell elvonulnia némi belső nagytakarításra.

Popper szerint a vagyon utáni vágya mindennél erősebb az egykori szegény alcsúti fiatalembernek, akit elkapott a gépszíj.

Ezek a Fidesz-fiúk is kik lehetnének egy normális polgári világban? Tehát most kell gazdagodni, markolni, szerezni évekre, évtizedekre előre,mindenáron biztosítani a család jövőjét. Így lesz, a nagyokat álmodó államférfiból, kicsiket üzletelő családfő, és gondoskodó apa. Ma már világos, hogy Orbán nem igazán kreatív, nem igazán alkotóképes. A nagy mű megteremtését most a nagy karrier helyettesíti.

A pszichológus Orbán lételemének tartotta a küzdelmet, a harcot. Olyan ember, akinek nincs egy nyugodt pillanata sem, folyamatosan új ellenségre van szüksége.

Örökké markolni kell a kardot, örökké erősnek kell látszani. Soha nem  adatik meg az elfáradás, a gyengeség bevallásának boldog pillanata, nem kapja meg azt a simogató melegséget, amikor fülét-farkát eleresztve eldobja magát egy sátor előtt, és csak sütteti magát a nappal…

Vajon mi lesz, ha eljön a bukás?

(fotó internet)

Milyen sors várhat a magát tévedhetetlennek, nélkülözhetetlennek gondoló politikusra? Popper így fogalmazott:
“S ha egyszer az is elvétetik tőle? Lesz helyette nagy pénz? Nagy foci?
Vagy akkor már felejteni kell? Alkohol? Idegösszeomlás? Nehogy a végén kivirágozzon belőle valami paranoia féle. Egyszer már majdnem elkezdődött. Felcsúti Szent Viktor, akire Szűz Mária titokban rábízta Magyarországot. Miket ki nem talál ez a fiú!”

Popper, két évvel később, egy rendezvényen, – a Népszava szerint– az akkori ellenzéki vezér kormánnyal szembeni erőszakos, durva kiszólásoktól sem mentes nyilvános szereplései kapcsán így kelt ki magából:

Aki magyar vele tart? Kiskorukban a mama, vagy a papa nem szólt, vagy nem vágta szájon magukat, ha valakiről ilyen csúnyán beszéltek? Különben e jelzőknek nincs különösebb jelentőségük. Csak azt bizonyítják, hogy hazánk ex-miniszterelnökének hiányos volt a nevelése, vagy ahogy polgári körökben mondani szokták nem volt gyerekszobája.

Popper Péter: Orbán Viktornak nem volt gyerekszobája – „ kiskorukban a papa, vagy a mama, nem vágta szájon magukat, ha valakiről ilyen csúnyán beszéltek?
(fotó: internet)

Popper Péter 2010-ben, a második Orbán kormány megalakulása előtt elhunyt. Már nem láthatta, hogyan élt vissza a kétharmados hatalmával a Fidesz, hogyan  vált  Orbán „örökös” miniszterelnökké. Az évekkel korábban írtak, mintha tegnap lettek volna papírra vetve. A szakember hatalmas műveltsége mellett, talán látnoki képességekkel is rendelkezhetett, a miniszterelnökről felvázolt kép annyira tökéletesnek mondható.

A 2010 óta hatalomban töltött évek alatt a felcsúti Napóleon negatív jellemvonásai csak erősödtek, gátlástalansága, hatalomhoz való görcsös ragaszkodása már betegesnek is mondható. A  kisgömböc bukása azonban elkerülhetetlen, csak idő kérdése.

Szólj hozzá