Zárójel online hírportál
A legjobb hírek egyhelyen...

Ezért támadják Sorost

Ezért támadják Sorost – Ez az oka annak, hogy Soros Györgyöt támadja a “magyar” kormány.2012. január 1-én hatályba lépett “Magyarország Alaptörvénye” nevű törvény kísérlet a magyar állam felszámolására. Tényekkel, az alkotmány és az alaptörvény szövegével bizonyítható.

ezért támadják sorost.
ezért támadják sorost. Forrás: Facebook

“A hatalom TULAJDONOSA a NÉP.””A népszuverenitás elsődlegesen a NÉP ALKOTMÁNYOZÓI HATALMÁBAN nyer kifejezést.”- Petrétei József, Magyar alkotmányjog I. (Dialog campus kiadó 2002 Pécs, 85-86. oldal)

Magyarország ideiglenes alkotmányában, hivatalosan a Magyar Köztársaság Alkotmányában (1989. évi XXXI. törvény) a következő sorok szerepelnek:

2. § (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást
választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.

Értelmezzük ezt a mondatot:

– A “minden” ugye annyit jelent, hogy semmit sem kivéve. Ha minden hatalom a népé, akkor az alkotmányozói hatalom is a népé. Nem a képviselőé.
– A népszuverenitást választott képviselői útján, VALAMINT (mely szó jelentése ÉS) KÖZVETLENÜL (azaz részt véve, aktívan cselekedve) gyakorolja.
(Nem logikus a sorrend (a Princeton egyetem fordításában helyesen először a közvetlen hatalom gyakorlás van írva, aztán a választott képviselők útján) de benne van a lényeg: közvetlen gyakorolja.)
– Mit is? A népszuverenitást, amely a nép önrendelkezési jogát jelenti, összhangban az ENSZ politikai jogok egységokmánya által megfogalmazottakkal és az értelmező szótárral.

– Vegyünk egy köznapi példát. A hatalom mondjuk egy lakás:
Van egy lakásom, aminek a tulajdonjoga az enyém. Mivel nem használom, ezért úgy döntök, hogy kiadom valakinek, aki így birtokossá válik, azaz a lakásom fölött birtokjogot szerez, miközben a tulajdonjog az enyém. Írok egy okmányt amiben rögzítem, mint tulajdonos, hogy a birtokos milyen feltételekkel használhatja a tulajdonomat képező lakást, majd átadom neki, ha ő is megfelelőnek találja ezen okmányban foglaltakat. Ha nem találja megfelelőnek, nem kapja meg a lakást és olyat keresek helyette, aki igen. Ezért írok FELTÉTELEKET. Tehát nem a birtokos írja az okmányt és az abban lévő feltételeket, hanem én, a tulajdonos. Mert így logikus és életszerű is egyben. De mindezen logikát az Alkotmány is megerősíti, mikor kimondja:

5. § “A Magyar Köztársaság állama VÉDI A NÉP szabadságát és HATALMÁT,…”

4. § (2) “AZ ORSZÁGGYŰLÉS a népszuverenitásból eredő jogait gyakorolva (“A törvényhozás joga az Országgyűlést illeti meg.”) BIZTOSÍTJA (tehát nem megalkotja, hanem biztosítja) A TÁRSADALOM ALKOTMÁNYOS RENDJÉT, meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit.”

“A Magyar Köztársaságban a pártok AZ ALKOTMÁNY ÉS AZ ALKOTMÁNYOS JOGSZABÁLYOK TISZTELETBEN TARTÁSA MELLETT szabadon alakulhatnak és szabadon tevékenykedhetnek.”

3. § (2) “A pártok KÖZREMŰKÖDNEK a népakarat kialakításában és kinyilvánításában.”

!!!Tehát: “védi”, “biztosítja” az alkotmányos rendet “közreműködik” a népakarat kialakításában és kinyilvánításában.!!!

Ezek egyértelmű meghatározások, további magyarázatra nem szorulnak.

Ezzel szemben a Magyarország nevű új(!!!) állam alaptörvénye kimondja: “A közhatalom forrása a nép.”

Azaz a képviseleti szervek hatalmának. És az alkotmányozó hatalomnak ki a forrása? A képviselő?? Mióta? És a képviselő, mint birtokos megfoszt a tulajdonomtól??? kirak a saját lakásomból? Új államot alapít?? Hiszen ez történt! Jogfolytonosságot bármely más állammal csak egy új állam képes megszakítani! vagy nem?

“A nép a hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.”

kivételesen??? Szóval a tulajdonosi jogaimat a birtokos korlátozza? Milyen jogalapon teszi ezt?

119/1996. (XII. 21.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság alkotmányának szabályozási elveiről:
https://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=996h0119.OGY

“Az új alkotmány tartalmazzon preambulumot, amely tömören és kifejezően utaljon az alkotmányozás alanyára: az Országgyűlésre ÉS a Magyar Köztársaság állampolgárainak közösségére”

Az Alaptörvény érvénytelen, közjogilag semmis!

Magyar Köztársaság Alkotmánya:
77. § (1) Az Alkotmány a Magyar Köztársaság alaptörvénye.

A 2012 január 1-én hatályba lépett Magyarország Alaptörvénye nem lehet a Magyar Köztársaság alaptörvénye, hiszen annak az alaptörvénye az Alkotmány.
Magyarország Alaptörvénye egy új állam alaptörvénye, aminek a neve Magyarország.

A magyar állam ideiglenes nevét (Magyar Köztársaság) a magyar állam alkotmánya (Magyarország Alkotmánya – ideiglenesen Magyar Köztársaság Alkotmánya) rögzíti.
Aki ezt meg akarja változtatni, annak a Magyar Köztársaság Alkotmányát kell megváltoztatnia. Ezt viszont csak a nép teheti meg a Magyarország Alkotmánya nevű alkotmány megalkotásával. (vagy ha a nép más nevet ad neki akkor azzal)
Tehát az állam nevének megváltoztatásához ugyanaz kellene, mint az alkotmány megváltoztatásához.

Tehát a képviselőknek a névváltoztatáshoz ugyanúgy nincs joguk, mint az alkotmányozáshoz…
Mert az állam nevét csak egy új alkotmánnyal EGYÜTT lehet megváltoztatni!!!
A TÉNYEK alapján nem csak név változtatás, de egy nem jogfolytonos ÚJ ÁLLAM is létre lett hozva (ennek van ez az új elnevezése), illetve a tévhittel ellentétben nem alkotmánymódosítás történt 2012-ben, hanem új alkotmányt írtak a képviselők, az új államuknak.

Először tudni kellene különbséget tenni a alkotmányozó hatalom (ami csak a népnek van) és alkotmány módosító hatalom közt, amit a nép bizonyos feltételekkel (2/3 ill. népszavazáshoz kötés) megad a képviselőnek.
Tehát a képviselő “alkotmányozása” csak alkotmány MÓDOSÍTÁS lehet. (Ezért is rögzíti az alkotmány, hogy a képviselőnek csak és kizárólag a Magyar Köztársaság alkotmányát van joga megalkotni – és mivel az már létezik, ezért azt csak MÓDOSÍTANI tudja. Tehát a nevét nem tudja módosítani, ahhoz alkotmányozó hatalom kellene, de az meg nincs nekik, mert 89-ben a képviselők a nép javára lemondtak róla.)

Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései:
https://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=A1101231.ATV

Alaptörvény átmeneti rendelkezései 5. pont: Jogfolytonosságot megszakító alkotmányos fordulat.

“5. A kommunista diktatúra alatt elkövetett, a rendszer kiépítését és fenntartását célzó bűncselekmények üldözése nem volt lehetséges, mely lehetőség — a jogfolytonosságot megszakító alkotmányos fordulat híján — az első szabad választás után sem nyílt meg. Elmaradt a diktatúra vezetőinek felelősségre vonása, nemcsak jogi, de erkölcsi értelemben is. Az Alaptörvény hatálybalépésével lehetőség nyílik az igazság érvényesítésére.”

Akkor értelmezzük közösen:

A kommunista diktatúra vezetőinek felelősségre vonása nem történhetett meg:

“A JOGFOLYTONOSSÁGOT MEGSZAKÍTÓ ALKOTMÁNYOS FORDULAT HÍJÁN”

“Az Alaptörvény hatálybalépésével lehetőség nyílik az igazság érvényesítésére.”

Tehát. Az alaptörvény hatályba lépésével jogfolytonosságot megszakító alkotmányos fordulat következett be.

Az alaptörvény 2012. január 1-én lépett hatályba és innentől hazánk nem jogutód állama a “kommunista diktatúra” idején (1949-1989) létező államnak.

Tehát ez egy ÚJ ÁLLAM.

Ez az új állam vajon jogfolytonos e azzal az állammal, ami 1989-ben, Magyar Köztársaság néven és annak ideiglenes alkotmánya által keletkezett?

“bűncselekmények üldözése nem volt lehetséges, mely lehetőség — a jogfolytonosságot megszakító alkotmányos fordulat híján — AZ ELSŐ SZABAD VÁLASZTÁS UTÁN SEM nyílt meg .”

Tehát: a 89-es ideiglenes Alkotmány megalkotásával létrejött Magyar Köztársaság jogfolytonos maradt a “kommunista diktatúra” államával.

Lehet-e az alaptörvény által létrehozott új, “Magyarország” nevű állam jogfolytonos azzal a “Magyar Köztársaság” nevű állammal, ami deklaráltan jogfolytonos a “kommunista diktatúra” államával?

A válasz: NEM.

Tehát: 2012. január 1-től a Magyarország nevű állam sem a “kommunista diktatúra” államával, sem az 1989-ben létrehozott Magyar Köztársaság államával NEM JOGFOLYTONOS.

Tehát: ÚJ ÁLLAM.

Az új állam tagja-e az Európai Uniónak, tagja-e a NATO-nak, tagja-e az IMF-nek? Ha igen, mikor lett azzá?

Az Alaptörvény hatályba lépésével létrehozott Magyarország nevű állam NEM A MAGYAR ÁLLAM. Magyarország nevű új állam NEM JOGFOLYTONOS a Magyar Köztársaság nevű magyar állammal.

Tájékoztasd honfitársaidat egy megosztással.

Hamarosan folytatás, további elképesztő tényekről…

Szólj hozzá